O FIRMIE

OFERTA

PRZETARGI

KONTAKT


I ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie,

ul. Jagiellończyka 16


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 18.06.2019r.
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019r.Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 26.02.2019r.
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2019r.


Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o. o. w Iławie.Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 26.02.2019r.
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2019r.Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o. o. w Iławie.Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 28.12.2018r.
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2018r.


Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w IławieDokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]


Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 5.12.2018r.
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2018r.


Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w IławieDokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Odpowiedź na zapytaie [pdf]

4. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 5.12.2018r.
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2018r.Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Odpowiedź na zapytaie [pdf]

4. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 


2003-2018 ITBS ZGL Sp. z o.o.