Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS


Status: Przetarg rozstrzygnięty

Data publikacji: 18.06.2019r.
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019r.

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS

Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu [pdf]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [zip pdf]

3. Rozstrzygnięcie przetargu [pdf]

Uwaga: SIWZ w formacie pdf, załączniki spakowane w formacie zip. Dokumenty w formacie pdf. 

admin