Październik 11 2019 0Komentarz

Lokal użytkowy(nabór): ul. Jagiellończyka 16, o pow. 39,42 m2, położony na parterze budynku

ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

ogłasza nabór przyszłych najemców lokalu użytkowego

przy ul. Jagiellończyka 16 o pow. 39,42 m2 położony na parterze budynku, składający,

lokal z niezależnym wejściem, posiada własne zaplecze socjalno-sanitarne.


Termin składania deklaracji do 08.11.2019 r.

Szczegółowe informacje: w biurze przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie pok. 108

(tel. 89 648 45 35) oraz na naszej stronie internetowej www.itbs-ilawa.pl

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Korobczyc

admin