Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych z zasobów spółki ITBS-ZGL z dnia 12.11.19r.

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

 

Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji
1.  Kowalska Magdalena

Lista rezerwowa:

Rybińska Lidia

ul. Skłodowskiej 2C/16 38,86 46.702 zł 4.570 zł
2. Ksiuk Piotr

Lista rezerwowa:

Rybińska Lidia

Radzanowska Marta

ul. Skłodowskiej 2C/26 43,09 51.786 zł 5.064 zł

 

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 12.11.2019 r.

 

 

 

 

administrator