Listopad 27 2019 0Komentarz

Nabór na wolny lokal mieszkalny ITBS-ZGL

 

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie


OGŁASZA

 

 nabór przyszłych najemców na wolny lokal mieszkalny

przy ul. Szeptyckiego 4/8 o pow. 31,86 m2 położony na poddaszu budynku, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju;

  • wymagane wpłaty: partycypacja: 38.289 zł, kaucja 3.747 zł

Warunkiem uzyskania najmu lokalu jest:

  • brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Iława,
  • uzyskiwanie dochodu przewidzianego ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • wniesienie partycypacji oraz kaucji w podanej wyżej wysokości.

Pierwszeństwo najmu mają osoby:

  • zwalniające lokal komunalny, w tym lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki,
  • zatrudnieni lub zameldowani na terenie miasta Iławy.

Termin składania deklaracji do 11.12.2019 r.

Osoby zainteresowane najmem prosimy o zgłoszenie się do biura Spółki
przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie pok. 108
celem wypełnienia druku deklaracji w terminie do dnia 11.12.2019 r.

Bliższe informacje można uzyskać w tut. spółce w pokoju 108 /tel. 89 648-45-35 wew. 120/.

administrator