Grudzień 17 2019 0Komentarz

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

 

Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji
1.  

Jakielska Anna

 

Lista rezerwowa:

Soch Małgorzata

ul. Szeptyckiego 4/8 31,86 38.289 zł 3.747 zł

 

 

 

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 17.12.2019 r.

administrator