Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status przetargu: Przetarg nierozstrzygnięty

 

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2

4. Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy – załącznik nr 3

5. Umowa projekt – załącznik nr 4

6. Wykaz budynków WM – załącznik nr 5

administrator