Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS

Status: Przetarg rozstrzygnięty

 

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.)

2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.)

3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2

4. Wykaz kierownictwa i pracowników – załącznik nr 3

5. Umowa projekt – załącznik nr 4  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.)

6. Wykaz budynków – ITBS – załącznik nr 5

 

Rozstrzygnięcie:

Konserwacje sanitarne i elektryczne w budynkach ITBS – wybór oferty

administrator