Miesiąc: Wrzesień 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

  Link do postępowania: https://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/478/Postepowanie_znak_3A_ZP_271_34_2020__E2_80_9EOpracowanie_i_uruchomienie_internetowego_serwisu_informacyjnego_Urzedu_Miasta_Ilawy_i_wybranych_miejskich_jednostek_organizacyjnych_E2_80_9D/