Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali zgodnie z naborem z dnia 15.02.2021

 

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

 

Lp.NajemcaLokalPow. lok. (m2)Koszt partycypacjiWartość kaucji
1. 

Stachurski Przemysław

Lista rezerwowa:

Życzenko Natalia

 

ul. Skłodowskiej 2B/1743,0957.473 zł5.387 zł
2.Kosakowska Joanna

Lista rezerwowa:

Raczyńska Ewa

ul. Skłodowskiej 2A/1043,5858.127 zł5.326 zł
3.Kozłowska Aleksandra

Lista rezerwowa:

Raczyńska Ewa

ul. Szeptyckiego 4/1631,6242.175 zł3.908 zł

 

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 15.02.2021 r.

    Podpisał

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Korobczyc

administrator