Przetarg na utrzymanie porządku i czystości w gminnych budynkach mieszkalnych oraz dróg służebnych i chodników

Zaproszenie do złożenia oferty na utrzymanie porządku i czystości w gminnych budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie oraz dróg służebnych i chodników.

Zaproszenie

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 2 lat – załącznik nr 2

Umowa – projekt – załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4

Wykaz budynków do sprzątania – załącznik nr 5

Wybór oferty

 

 

 

administrator