Nabór na wolny lokal Ul. Skłodowskiej 2C m 22

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

 

Lp.NajemcaLokalPow. lok. (m2)Koszt partycypacjiWartość kaucji
1.Zalewska Martaul. M.C. Skłodowskiej 2C/2246,8267.140 zł5.786 zł

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 01.06.2021 r.

 

 

 

Podpisał

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Korobczyc

administrator