Miesiąc: kwiecień 2022

Ogłoszenie o naborze nowych najemców na wolne lokale z zasobów ITBS

  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL   Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1.   Meller Marzena Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz   ul. Jagiellończyka 16A/10 56,65 57.998 zł 7.002 zł 2. Zagrodzka Joanna Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz ul. Szeptyckiego 4/1 52,35 80.394  zł 6.785 zł […]

Zmiana terminu składania ofert na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A

Z uwagi na modyfikację SWZ wynikającą ze zmian ustawy Pzp termin składania ofert w postępowaniu 6/PN-1/ 21 w sprawie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku uległ przesunięciu do dnia 27.04.2022 r. godz. 11:00 https://itbs-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,80193,64440108d1cb46c778690c4d194435cf.html zawiadomienie o wyborze oferty Wiejska 2A