Nabór przyszłych najemców na wolny lokal mieszkalny

 

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji
1.  

Wichrowski Dawid

 

ul. Jagiellończyka 16A/4 38,96 39.887 zł 4.816 zł

 

 

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 12.08.2022 r.

 

 

Podpisał

Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Korobczyc

administrator