Wolna powierzchnia reklamowa na budynku przy ul. Sobieskiego 18

OGŁOSZENIE

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Zarząd  Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie

oferuje do wynajmu powierzchnię reklamową 2,55 m x 5,55 m

na szczycie budynku przy ul. Sobieskiego 18

Szczegółowe  informacje można uzyskać  w siedzibie Spółki  pokój 108
lub telefonicznie  89 648 45 35 wew. 120

Prezes Zarządu

Paweł Korobczyc

administrator