Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

 

Lp.NajemcaLokalPow. lok. (m2)Koszt partycypacjiWartość kaucji
1.Skóra Halinaul. Skłodowskiej 2C/2528,8256.199,00 zł4.080,91 zł

  

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 18.05.2023 r.

administrator