Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przedmiot zamówienia:

wykonanie instalacji C.O. i C.U.W. wraz z węzłem dwufunkcyjnym w budynku przy ul. Kościuszki 29 w Iławie.

Dokumenty do pobrania:

00 – Zaproszenie Kościuszki 29 CO

01 – Formularz ofertowy – zał nr 1

02 – Umowa PROJEKT

03 – Projekt Techniczny

04 – Przedmiar

05 – Specyfikacje techniczne

redaktor