WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL

najemca

lp.wnioskodawcalokalpowierzchnia lokaluwartość kaucji
1.Witkowska Danutaul. Ostródzka 48E/646,26 m26.272,88 zł

lista rezerwowa

1.      Falkowska Barbara

 

najemca

lp.wnioskodawcalokalpowierzchnia lokaluwartość kaucji
1.Białas Sylwiaul. Ostródzka 48E/448,55 m26.583,44 zł

lista rezerwowa

1.      Kaszlewicz Monika

 

Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem Prezesa Spółki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie w dniu 29.12.2023 r.

 

redaktor