Zaproszenie do złożenia oferty

Znak sprawy: 10/ZC/24

Przedmiot zamówienia

„Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych w budynkach gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie”

Termin składania ofert 24.05.2024 r. godz. 1000

Otwarcie ofert 24.05.2024 r. godz. 1045

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

02 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1

03 – Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy – załącznik nr 2

04 – Umowa projekt – załącznik nr 3

05 – Wykaz budynków gminnych – załącznik nr 4

 

redaktor