Lista przetargów

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

  Link do postępowania: https://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/478/Postepowanie_znak_3A_ZP_271_34_2020__E2_80_9EOpracowanie_i_uruchomienie_internetowego_serwisu_informacyjnego_Urzedu_Miasta_Ilawy_i_wybranych_miejskich_jednostek_organizacyjnych_E2_80_9D/

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy 3. Wykaz budynków 4. UMOWA Projekt 5. Protokół ogólny+ część 1 piwnice + część 2 lokale   Przetarg przegląd instalacji gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych […]

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy 3. Wykaz budynków (Gmina, ITBS) 4. UMOWA Projekt 5. Protokół ogólny+ część 1 piwnice + część 2 lokale   Przetarg przegląd instalacji gazowych w […]

Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie – załącznik nr 2 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 5. Umowa […]

Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie – budynki ITBS – załącznik nr 2 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 […]

Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 5. Umowa Projekt – załącznik nr 4 […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2 4. Wykaz kierownictwa i pracowników – […]

Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie – ETAP I

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie – ETAP I   Dokumenty do pobrania: SIWZ Załącznik do SIWZ – Budynek i instal. wew. – przedmiar Załącznik do SIWZ – Budynek zagospodarowanie terenu – przedmiar Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty Załącznik […]

Jeśli masz pytania, bądź problem skontaktuj się z nami!