Wykaz budynków gminnych – załącznik nr 5

administrator