Mieszkaniec ITBS

Na tej stronie możesz:

 • zobaczyć wolne lokale mieszkalne,

 • dowiedzieć się jakie warunki spełnić, aby móc nająć mieszkanie,

 • dowiedzieć się kiedy ITBS wypowiada umowę najmu.

Wolne lokale mieszkaniowe ITBS

JESTEM MIESZKAŃCEM BUDYNKU: (Wybierz z poniższej listy, klikając w poniższe guziki po lewej stronie)

ul. Jagiellończyka 16A

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Ostródzka 48E

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Ostródzka 48G

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2A

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2B

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2C

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

ul. Szeptyckiego 4

Warunki jakie trzeba spełnić, aby móc nająć mieszkanie w ramach ITBS:

 1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkaniowego w tej samej miejscowości,
 2. miesięczny dochód kandydata na najemce nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym większej liczby osób.

ITBS wypowiada umowę najmu w przypadkach:

 1.  złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 2.  gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz nie poinformuje towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytuły prawnego do innego lokalu mieszkalnego, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 3.  gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

Jeśli masz pytania, bądź problem skontaktuj się z nami!