Aktualności

marzec 13 2020 0Komentarz

LISTA KONT DO WPŁAT W LOKALACH GMINNYCH, ITBS ORAZ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH!

  Opłaty za mieszkanie należy dokonywać w następujący sposób:   – lokale ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie – 84 1160 2202 0000 0000 6192 1958 – lokale czynszowe gminne – 09 1160 2202 0000 0000 3415 4633 – właściciele na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z wykazem   1. Gen. Wł. Andersa […]

Ogłoszenie o naborze nowych najemców na wolne lokale z zasobów ITBS

  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL   Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1.   Meller Marzena Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz   ul. Jagiellończyka 16A/10 56,65 57.998 zł 7.002 zł 2. Zagrodzka Joanna Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz ul. Szeptyckiego 4/1 52,35 80.394  zł 6.785 zł […]

Zmiana terminu składania ofert na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A

Z uwagi na modyfikację SWZ wynikającą ze zmian ustawy Pzp termin składania ofert w postępowaniu 6/PN-1/ 21 w sprawie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku uległ przesunięciu do dnia 27.04.2022 r. godz. 11:00 https://itbs-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,80193,64440108d1cb46c778690c4d194435cf.html zawiadomienie o wyborze oferty Wiejska 2A

Iława dla Ukrainy

https://pomagam.pl/ilawa_dla_ukraina?fbclid=IwAR2B5_H-AMkU5O3txBXU1-Bnk_rT7O9yzxAfaJoB4MnNbnzfz0KpMX5GqBI Iława dla Ukrainy Czarny scenariusz na wschodzie Europy stał się faktem, nasi sąsiedzi na Ukrainie spotkali się agresją ze strony Federacji  Rosyjskiej. Atak na podstawowe wartości jak wolność i prawo do decydowania o własnym życiu w XXI wieku budzi ogromny sprzeciw nas wszystkich. Obywatelom Ukrainy przesyłamy wyrazy wsparcia i solidarności. Iława jest po stronie […]