Kategoria: Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty

Znak sprawy: 10/ZC/24 Przedmiot zamówienia „Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych w budynkach gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie” Termin składania ofert 24.05.2024 r. godz. 1000 Otwarcie ofert 24.05.2024 r. godz. 1045 Dokumenty do pobrania: ZAPROSZENIE 02 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 03 – Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy […]