Kategoria: Zamówienia publiczne

Zmiana terminu składania ofert na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A

Z uwagi na modyfikację SWZ wynikającą ze zmian ustawy Pzp termin składania ofert w postępowaniu 6/PN-1/ 21 w sprawie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku uległ przesunięciu do dnia 27.04.2022 r. godz. 11:00 https://itbs-ilawa.logintrade.net/zapytania_email,80193,64440108d1cb46c778690c4d194435cf.html zawiadomienie o wyborze oferty Wiejska 2A