Wolne mieszkania ITBS

Aktualnie możliwe do wynajmu lokale mieszkaniowe ITBS:

Nabór na wolny lokal Ul. Skłodowskiej 2C m 22

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL     Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1. Zalewska Marta ul. M.C. Skłodowskiej 2C/22 46,82 67.140 zł 5.786 zł Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy, za pośrednictwem […]