Wolne mieszkania ITBS

Aktualnie możliwe do wynajmu lokale mieszkaniowe ITBS:

Ogłoszenie o naborze nowych najemców na wolne lokale z zasobów ITBS

  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL   Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1.   Meller Marzena Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz   ul. Jagiellończyka 16A/10 56,65 57.998 zł 7.002 zł 2. Zagrodzka Joanna Lista rezerwowa: Ciszek Tomasz ul. Szeptyckiego 4/1 52,35 80.394  zł 6.785 zł […]