Kategoria: Zapytania Ofertowe

Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami – art. 4 ust 8) Znak sprawy: 12/ZC/23 Przedmiot zamówienia „Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych […]

Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie ZAPRASZA  DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami – art. 4 ust 8) Znak sprawy: 11/ZC/23 Przedmiot zamówienia „Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach gminnych administrowanych przez […]

Roboty konserwacyjne sanitarne i elektryczne w budynkach i lokalach ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami – art. 4 ust 8) Znak sprawy: 10/ZC/23 Przedmiot zamówienia „Roboty konserwacyjne sanitarne i elektryczne w budynkach i lokalach ITBS – […]