Kategoria: Ogłoszenie o naborze

Nabór przyszłych najemców na wolny lokal mieszkalny

  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL   Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1.   Wichrowski Dawid   ul. Jagiellończyka 16A/4 38,96 39.887 zł 4.816 zł     Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia […]