Kategoria: Ogłoszenie na stronie głównej

Nabór przyszłych najemców na wolny lokal mieszkalny

  WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW SPÓŁKI ITBS-ZGL   Lp. Najemca Lokal Pow. lok. (m2) Koszt partycypacji Wartość kaucji 1.   Wichrowski Dawid   ul. Jagiellończyka 16A/4 38,96 39.887 zł 4.816 zł     Odwołania od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki można składać w ciągu 7 dni od daty wywieszenia […]

Iława dla Ukrainy

https://pomagam.pl/ilawa_dla_ukraina?fbclid=IwAR2B5_H-AMkU5O3txBXU1-Bnk_rT7O9yzxAfaJoB4MnNbnzfz0KpMX5GqBI Iława dla Ukrainy Czarny scenariusz na wschodzie Europy stał się faktem, nasi sąsiedzi na Ukrainie spotkali się agresją ze strony Federacji  Rosyjskiej. Atak na podstawowe wartości jak wolność i prawo do decydowania o własnym życiu w XXI wieku budzi ogromny sprzeciw nas wszystkich. Obywatelom Ukrainy przesyłamy wyrazy wsparcia i solidarności. Iława jest po stronie […]