Lista przetargów

Wykonanie nowego lokalu Nr 3 w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Jasielska 1B w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty Wykonanie nowego lokalu Nr 3 w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Jasielska 1B w Iławie   01 – Zaproszenie 02 – Formularz ofertowy- załącznik nr 1 03 – Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 2 04 – Wykaz osób – załącznik nr 3 05 – Umowa PROJEKT – załącznik nr 4 Program […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

  Link do postępowania: https://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/478/Postepowanie_znak_3A_ZP_271_34_2020__E2_80_9EOpracowanie_i_uruchomienie_internetowego_serwisu_informacyjnego_Urzedu_Miasta_Ilawy_i_wybranych_miejskich_jednostek_organizacyjnych_E2_80_9D/

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy 3. Wykaz budynków 4. UMOWA Projekt 5. Protokół ogólny+ część 1 piwnice + część 2 lokale   Przetarg przegląd instalacji gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych […]

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy 3. Wykaz budynków (Gmina, ITBS) 4. UMOWA Projekt 5. Protokół ogólny+ część 1 piwnice + część 2 lokale   Przetarg przegląd instalacji gazowych w […]

Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie – załącznik nr 2 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 5. Umowa […]

Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie – budynki ITBS – załącznik nr 2 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 […]

Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 5. Umowa Projekt – załącznik nr 4 […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach ITBS   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2 4. Wykaz kierownictwa i pracowników – […]