Lista przetargów

Wybór oferty na konserwację ogólnobudowlaną

Wybór oferty – konserwacje ogólnobudowlane budynki gminne Wybór oferty – konserwacje ogólnobudowlane budynki ITBS Wybór oferty – konserwacje ogólnobudowlane budynku Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach gminnych.

ITBS-ZGL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach gminnych zarządzanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie. Zaproszenie G – Formularz ofertowy- załącznik nr 1 G – Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 2 lat – załącznik nr 2 G – Umowa PROJEKT – załącznik nr 3 G – […]

Przetarg na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach ITBS

ITBS-ZGL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie. Zaproszenie Formularz ofertowy- załącznik nr 1 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 2 lat – załącznik nr 2 Umowa PROJEKT – załącznik nr 3 Wykaz budynków ITBS- załącznik nr 4

Przetarg na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

ITBS-ZGL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty konserwacyjne ogólnobudowlane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie. Zaproszenie Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Wykaz usług – załącznik nr 2 Budynki WM – załącznik nr 4 Umowa PROJEKT – załącznik nr 3  

Przetarg – wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych.

Wybór oferty – konserwacje sanitarne i elektryczne w budynkach gminnych Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu na wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie. Zaproszenie Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2 Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy – załącznik […]

Przetarg – Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych ITBS Iława oraz dróg służebnych i terenów zielonych przy budynkach.

Wybór oferty – utrzymanie porządku i czystości w budynkach ITBS Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu na utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych ITBS Iława oraz dróg służebnych i terenów zielonych przy budynkach. Zaproszenie Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 Wykaz narzędzi i urządzeń – załącznik nr 3 Wykaz budynków i powierzchni – […]

Wykonanie nowego lokalu Nr 3 w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Jasielska 1B w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty Wykonanie nowego lokalu Nr 3 w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Jasielska 1B w Iławie   01 – Zaproszenie 02 – Formularz ofertowy- załącznik nr 1 03 – Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 2 04 – Wykaz osób – załącznik nr 3 05 – Umowa PROJEKT – załącznik nr 4 Program […]

Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach ITBS administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie – budynki ITBS – załącznik nr 2 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 […]

Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Usługi kominiarskie w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   1. Zaproszenie 2. Formularz ofertowy ogólny – załacznik nr 1 3. Wymiar opłat za usługi kominiarskie 4. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał nr 3 5. Umowa Projekt – załącznik nr 4 […]

Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Status: Przetarg rozstrzygnięty   Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie   Dokumenty do pobrania: 1. Zaproszenie  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1  (zmiany z dnia 24.04.2020 r.) 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat […]